Welcom to Surasammanakhan

โรงแรมสุรสัมมนาคาร สถานที่พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่สงบ พื้นที่กว้างขวาง ด้วยสถานที่ตั้งที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งมีสถานที่น่าสนใจมากมายที่ท่านจะได้ทั้งการพักผ่อนและความรู้เพิ่มเติมไปด้วย       อาทิ หอสุรนภา(สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย) หอสูงที่สามารถขึ้นชมวิวได้ อุทยานผีเสื้อหลากหลายพันธุ์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยที่มีการโคลนนิ่งวัวที่ประสบความสำเร็จไปแล้ว และมีสวนองุ่นพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ หลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์สัมมนามาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและอีสานใต้ ที่เคยเป็น สถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปีพ.ศ. 2538 (WORLDTECH’95 THAILAND)

สามารถรองรับได้ทั้งการประชุมระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงรับรองขนาดต่างๆ จำนวนหลายห้องที่เพียกพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัย ระบบแสง เสียงที่สมบูรณ์แบบ